Legemiddelvisning

Olmesartan medoxomil Krka - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Olmesartan medoxomil Krka
Virkestoff: Olmesartanmedoksomil
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA08
Varenummer: 470656

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: 15-10729
MT-dato: 06.07.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 442.93
Maksimal utsalgspris for apotek: 601.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 601.00