Legemiddelvisning

Sifrol - 0.52 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Sifrol
Virkestoff: Pramipeksoldihydrokloridmonohydrat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 0.52 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BC05
Varenummer: 044739

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/97/050/018
MT-dato: 08.10.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 561.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 751.90
Trinnpris: 320.00
Refusjonspris: 320.00