Legemiddelvisning

Arimidex - 1 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Arimidex
Virkestoff: Anastrozol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BG03
Varenummer: 010185

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2005
MT-status: Har MT
Eksportland: Litauen
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 14-10294
MT-dato: 23.10.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1522.79
Maksimal utsalgspris for apotek: 1977.80
Trinnpris: 1380.90
Refusjonspris: 1380.90