Legemiddelvisning

Teveten - 600 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Teveten
Virkestoff: Eprosartanmesilat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA02
Varenummer: 109530

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2013
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 13-9449
MT-dato: 16.05.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 444.48
Maksimal utsalgspris for apotek: 603.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 603.00

Byttbare legemidler

Teveten (Viatris AS)