Legemiddelvisning

Felodipin Hexal - 5 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Felodipin Hexal
Virkestoff: Felodipin
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Boks 250 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA02
Varenummer: 016262

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Hexal A/S
MT-nummer: 02-1323
MT-dato: 11.02.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 512.15
Maksimal utsalgspris for apotek: 689.20
Trinnpris: 375.00
Refusjonspris: 375.00