Legemiddelvisning

Zytiga - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zytiga
Virkestoff: Abirateronacetat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BX03
Varenummer: 148366

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/11/714/002
MT-dato: 05.09.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 26392.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 33686.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -