Legemiddelvisning

Audalis - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Audalis
Virkestoff: Atomoksetinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06BA09
Varenummer: 425069

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG
MT-nummer: 17-11997
MT-dato: 13.02.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 774.73
Maksimal utsalgspris for apotek: 1024.00
Trinnpris: 504.20
Refusjonspris: 504.20