Legemiddelvisning

Cipralex - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Cipralex
Virkestoff: Escitalopramoksalat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 196 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB10
Varenummer: 066390

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2014
MT-status: Markedsført
Eksportland: Slovakia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 11-8404
MT-dato: 26.09.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 416.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 567.70
Trinnpris: 194.50
Refusjonspris: 194.50