Legemiddelvisning

Crestor - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Crestor
Virkestoff: Rosuvastatinkalsium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA07
Varenummer: 582737

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Grünenthal GmbH
MT-nummer: 08-6073
MT-dato: 14.09.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 209.19
Maksimal utsalgspris for apotek: 303.00
Trinnpris: 273.70
Refusjonspris: 273.70