Legemiddelvisning

Ifirmasta - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ifirmasta
Virkestoff: Irbesartanhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA04
Varenummer: 456346

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: EU/1/08/480/012
MT-dato: 01.12.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 381.68
Maksimal utsalgspris for apotek: 522.90
Trinnpris: 225.50
Refusjonspris: 225.50