Legemiddelvisning

Remeron-S - 45 mg

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Remeron-S
Virkestoff: Mirtazapin
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 45 mg
Pakning: Blisterpakning, endose 96 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX11
Varenummer: 011061

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 2001-00817
MT-dato: 20.03.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 519.17
Maksimal utsalgspris for apotek: 698.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 698.20