Legemiddelvisning

Loette 28 - 100 mikrog / 20 mikrog

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Loette 28
Virkestoff: Levonorgestrel / Etinyløstradiol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mikrog / 20 mikrog
Pakning: Kalenderpakning 3x28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03AA07
Varenummer: 191848

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2017
MT-status: Markedsført
Eksportland: Spania
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 17-11549
MT-dato: 22.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 154.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 232.90
Trinnpris: 113.50
Refusjonspris: -