Legemiddelvisning

Cloxacillin Stragen - 2 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cloxacillin Stragen
Virkestoff: Kloksacillinnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 g
Pakning: Hetteglass 10x2 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01CF02
Varenummer: 507261

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Stragen Nordic A/S
MT-nummer: 19-12819
MT-dato: 12.01.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 370.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 508.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 508.00

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Cloxacillin Navamedic (Navamedic ASA)