Legemiddelvisning

Glimepirid Hexal - 4 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Glimepirid Hexal
Virkestoff: Glimepirid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 4 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.12.2005
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Hexal A/S
MT-nummer: 05-3239
MT-dato: 29.09.2005
MT avregistrert dato: 01.04.2021