Legemiddelvisning

Ramipril Hexal - 2.5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ramipril Hexal
Virkestoff: Ramipril
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09AA05
Varenummer: 145521

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Hexal A/S
MT-nummer: 03-2354
MT-dato: 19.04.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 59.33
Maksimal utsalgspris for apotek: 111.90
Trinnpris: 111.90
Refusjonspris: 111.90