Legemiddelvisning

Cefuroxim Navamedic - 1500 mg

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cefuroxim Navamedic
Virkestoff: Cefuroksimnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1500 mg
Pakning: Hetteglass 10x1.5 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DC02
Varenummer: 470938

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Navamedic ASA
MT-nummer: 04-2522
MT-dato: 04.03.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 578.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 773.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 773.20

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Cefuroxim Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Norge AS - Halden)

Cefuroxim MIP (MIP Pharma GmbH)

Zinacef (2care4 ApS)

Zinacef (Sandoz A/S)