Legemiddelvisning

Enalapril/Lercanidipine Krka - 10 mg / 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Enalapril/Lercanidipine Krka
Virkestoff: Enalaprilmaleat / Lerkanidipinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg / 10 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09BB02
Varenummer: 061828

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA Sverige AB
MT-nummer: 16-11296
MT-dato: 21.12.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 265.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 374.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 374.90