Legemiddelvisning

Clarithromycin Accord - 250 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Clarithromycin Accord
Virkestoff: Klaritromycin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 250 mg
Pakning: Blisterpakning 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01FA09
Varenummer: 031323

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 16-11072
MT-dato: 28.03.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 49.92
Maksimal utsalgspris for apotek: 99.90
Trinnpris: 96.10
Refusjonspris: 96.10

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Clarithromycin Teva (Teva Sweden AB)