Legemiddelvisning

Dysport - 500 E

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Dysport
Virkestoff: Botulinumtoksin type A
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 E
Pakning: Hetteglass 2x500 E
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M03AX01
Varenummer: 581273

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2022
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 22-14913
MT-dato: 24.11.2022

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3907.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 5042.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -