Legemiddelvisning

Zinacef - 1.5 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zinacef
Virkestoff: Cefuroksimnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1.5 g
Pakning: Hetteglass 5x1.5 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DC02
Varenummer: 116004

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz A/S
MT-nummer: 11-8522
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 241.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 344.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 344.20

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Cefuroxim Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Norge AS)

Cefuroxim MIP (MIP Pharma GmbH)

Cefuroxim Navamedic (Navamedic ASA)

Zinacef (2care4 ApS)