Legemiddelvisning

Escitalopram Actavis - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Escitalopram Actavis
Virkestoff: Escitalopramoksalat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB10
Varenummer: 147689

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 08-5611
MT-dato: 24.09.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 65.93
Maksimal utsalgspris for apotek: 120.30
Trinnpris: 73.30
Refusjonspris: 73.30