Legemiddelvisning

Inlyta - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Inlyta
Virkestoff: Aksitinib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01EK01
Varenummer: 599010

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/12/777/005
MT-dato: 03.09.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 32845.79
Maksimal utsalgspris for apotek: 41914.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -