Legemiddelvisning

Nifenova - 30 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Nifenova
Virkestoff: Nifedipin
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA05
Varenummer: 475273

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Alternova A/S
MT-nummer: 11-8452
MT-dato: 21.10.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 245.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 348.60
Trinnpris: 252.10
Refusjonspris: 252.10