Legemiddelvisning

Zomig - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Zomig
Virkestoff: Zolmitriptan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC03
Varenummer: 004741

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Eksportland: Frankrike
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 2000-02237
MT-dato: 01.11.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 154.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 233.30
Trinnpris: 125.80
Refusjonspris: 125.80