Legemiddelvisning

Cipramil - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Cipramil
Virkestoff: Citalopramhydrobromid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 112 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB04
Varenummer: 054633

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2006
MT-status: Markedsført
Eksportland: Italia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 05-3760
MT-dato: 11.04.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 267.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 377.80
Trinnpris: 149.30
Refusjonspris: 149.30