Legemiddelvisning

Zanidip - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zanidip
Virkestoff: Lerkanidipinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA13
Varenummer: 013233

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Meda - Asker
MT-nummer: 02-1601
MT-dato: 03.07.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 392.82
Maksimal utsalgspris for apotek: 537.10
Trinnpris: 155.90
Refusjonspris: 155.90