Legemiddelvisning

Ultibro Breezhaler - 85 mikrog / 43 mikrog

Inhalasjonspulver, hard kapsel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ultibro Breezhaler
Virkestoff: Indakaterolmaleat / Glykopyrroniumbromid
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, hard kapsel
Styrke: 85 mikrog / 43 mikrog
Pakning: Endoseblisterpakning 90x1 stk
Inhalator 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AL04
Varenummer: 169596

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/13/862/004
MT-dato: 19.09.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1277.70
Maksimal utsalgspris for apotek: 1665.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1665.30