Legemiddelvisning

Cymbalta - 60 mg

Enterokapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cymbalta
Virkestoff: Duloksetinhydroklorid
Legemiddelform: Enterokapsel, hard
Styrke: 60 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX21
Varenummer: 021975

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland BV
MT-nummer: EU/1/04/296/004
MT-dato: 11.01.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 482.22
Maksimal utsalgspris for apotek: 651.10
Trinnpris: 551.70
Refusjonspris: 551.70