Legemiddelvisning

Ceftazidim Stragen - 1000 mg

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Ceftazidim Stragen
Virkestoff: Ceftazidimpentahydrat
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1000 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.01.2009
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Stragen Nordic A/S
MT-nummer: 06-3935
MT-dato: 11.10.2007
MT avregistrert dato: 12.11.2019