Legemiddelvisning

Cefuroxim Stragen - 750 mg

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cefuroxim Stragen
Virkestoff: Cefuroksimnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 750 mg
Pakning: Hetteglass 10x750 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DC02
Varenummer: 133174

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Stragen Nordic A/S
MT-nummer: 03-2329
MT-dato: 21.09.1998
MT avregistrert dato: 31.12.2023

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 241.38
Maksimal utsalgspris for apotek: 344.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 344.00

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Cefuroxim Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Norge AS - Halden)

Cefuroxim MIP (MIP Pharma GmbH)

Cefuroxim Navamedic (Navamedic ASA)

Zinacef (Sandoz A/S)