Legemiddelvisning

Tadalafil Accord - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Tadalafil Accord
Virkestoff: Tadalafil
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 8 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04BE08
Varenummer: 561066

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 15-10612
MT-dato: 24.06.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 791.99
Maksimal utsalgspris for apotek: 1046.00
Trinnpris: 142.80
Refusjonspris: -