Legemiddelvisning

Linezolid Accord - 600 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Linezolid Accord
Virkestoff: Linezolid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01XX08
Varenummer: 189914

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 14-10050
MT-dato: 30.10.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 13081.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 16715.40
Trinnpris: 6874.70
Refusjonspris: 6874.70