Legemiddelvisning

Lipitor - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Lipitor
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA05
Varenummer: 392473

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2016
MT-status: Markedsført
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 14-9987
MT-dato: 26.05.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 40.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 87.80
Trinnpris: 50.00
Refusjonspris: 50.00