Legemiddelvisning

Aprovel - 300 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aprovel
Virkestoff: Irbesartan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 300 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA04
Varenummer: 019688

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi Winthrop Industrie
MT-nummer: EU/1/97/046/030
MT-dato: 30.03.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 381.68
Maksimal utsalgspris for apotek: 522.90
Trinnpris: 279.80
Refusjonspris: 279.80