Legemiddelvisning

Hydroxyzine Orifarm - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Hydroxyzine Orifarm
Virkestoff: Hydroksyzinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05BB01
Varenummer: 448130

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics A/S
MT-nummer: 14-10301
MT-dato: 04.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 61.41
Maksimal utsalgspris for apotek: 114.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 114.50