Legemiddelvisning

Hydroxyzine Orifarm - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Hydroxyzine Orifarm
Virkestoff: Hydroksyzinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05BB01
Varenummer: 448130

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics A/S
MT-nummer: 14-10301
MT-dato: 04.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 59.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 111.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 111.90

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Hydroxyzine

Det er mangel på Hydroxyzine 10 mg tabletter. Pasienter som bruker Hydroxyzine bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med hydroksyzin, som er virkestoffet i Hydroxyzine. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Les mer

Byttbare legemidler

Atarax (UCB Nordic AS)

Hydroxyzine Bluefish (Bluefish Pharmaceuticals AB)

Hydroxyzine Orion (Orion Corporation - Espoo)