Legemiddelvisning

DuoResp Spiromax - 320 mikrog / 9 mikrog

Inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: DuoResp Spiromax
Virkestoff: Budesonid / Formoterolfumaratdihydrat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver
Styrke: 320 mikrog / 9 mikrog
Pakning: Inhalator 3x60 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK07
Varenummer: 506985

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva Pharma B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/14/920/006
MT-dato: 28.04.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 857.12
Maksimal utsalgspris for apotek: 1129.10
Trinnpris: 768.70
Refusjonspris: 768.70