Legemiddelvisning

Serkep - 25 mikrog / 125 mikrog

Inhalasjonsaerosol, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Serkep
Virkestoff: Salmeterolxinafoat / Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonsaerosol, suspensjon
Styrke: 25 mikrog / 125 mikrog
Pakning: Inhalator 120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK06
Varenummer: 121338

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 16-11186
MT-dato: 10.11.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 229.25
Maksimal utsalgspris for apotek: 328.50
Trinnpris: 240.60
Refusjonspris: 240.60