Legemiddelvisning

OxyContin - 20 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: OxyContin
Virkestoff: Oksykodonhydroklorid
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 20 mg
Pakning: Endosebeholder 98x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02AA05
Varenummer: 005798

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 10.10.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mundipharma AS
MT-nummer: 1994-02769
MT-dato: 31.10.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 283.65
Maksimal utsalgspris for apotek: 421.70
Trinnpris: 313.80
Refusjonspris: 313.80