Legemiddelvisning

Zopiklon Mylan - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zopiklon Mylan
Virkestoff: Zopiklon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Boks 500 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05CF01
Varenummer: 051295

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 1999-06822
MT-dato: 14.03.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 490.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 684.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 684.80