Legemiddelvisning

Ebastin Orifarm - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ebastin Orifarm
Virkestoff: Ebastin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R06AX22
Varenummer: 171662

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics A/S
MT-nummer: 09-6989
MT-dato: 12.07.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 523.48
Maksimal utsalgspris for apotek: 703.70
Trinnpris: 309.90
Refusjonspris: 309.90