Legemiddelvisning

Zomig - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Zomig
Virkestoff: Zolmitriptan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 18 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC03
Varenummer: 010288

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2002
MT-status: Markedsført
Eksportland: Østerrike
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 04-3010
MT-dato: 04.03.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 492.44
Maksimal utsalgspris for apotek: 664.10
Trinnpris: 403.80
Refusjonspris: 403.80