Legemiddelvisning

Medikinet - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Medikinet
Virkestoff: Metylfenidathydroklorid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06BA04
Varenummer: 044079

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG
MT-nummer: 06-4117
MT-dato: 16.05.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 121.41
Maksimal utsalgspris for apotek: 214.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 214.80

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Se Helsedirektoratets beslutning om rett til rekvirering av sentralstimulerende legemidler, gjeldende fra 2. januar 2014.

Byttbare legemidler

Medikinet (Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG)

Metylfenidat Aurora Medical (2care4 ApS)

Ritalin (Novartis Norge (2))