Legemiddelvisning

Cipramil - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Cipramil
Virkestoff: Citalopramhydrobromid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB04
Varenummer: 396177

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2021
MT-status: Markedsført
Eksportland: Spania
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 20-13698
MT-dato: 02.02.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 234.38
Maksimal utsalgspris for apotek: 335.10
Trinnpris: 168.30
Refusjonspris: 168.30