Legemiddelvisning

Renvela - 800 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Renvela
Virkestoff: Sevelamerkarbonat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 800 mg
Pakning: Boks 180 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: V03AE02
Varenummer: 036062

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Genzyme Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/09/521/003
MT-dato: 10.06.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 858.47
Maksimal utsalgspris for apotek: 1130.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -