Legemiddelvisning

Twinrix Adult - 720 ELISA E/ ml / 20 mikrog/ ml

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Twinrix Adult
Virkestoff: Hepatitt A-virus, inaktivert / Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 720 ELISA E/ ml / 20 mikrog/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x1 ml
Kanyle 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J07BC20
Varenummer: 170092

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 13.02.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (1)
MT-nummer: EU/1/96/020/007
MT-dato: 25.01.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 411.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 563.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -