Legemiddelvisning

Casodex - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Casodex
Virkestoff: Bikalutamid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BB03
Varenummer: 022002

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2017
MT-status: Markedsført
Eksportland: Romania
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 17-11548
MT-dato: 18.05.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4182.48
Maksimal utsalgspris for apotek: 5368.90
Trinnpris: 647.80
Refusjonspris: 647.80