Legemiddelvisning

Tiopental Life Medical - 0.5 g

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Tiopental Life Medical
Virkestoff: Tiopentalnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 0.5 g
Pakning: Hetteglass 10x0.5 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N01AF03
Varenummer: 410526

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2016
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: Life Medical ApS (1)
MT-nummer: 15-10692
MT-dato: 17.09.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 566.16
Maksimal utsalgspris for apotek: 781.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -