Legemiddelvisning

Ampicillin STADA - 2 g

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ampicillin STADA
Virkestoff: Ampicillinnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 g
Pakning: Hetteglass 2 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J01CA01
Varenummer: 136334

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: STADA Nordic Aps
MT-nummer: 20-13793
MT-dato: 11.06.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 103.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 168.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.