Legemiddelvisning

SomaKit TOC - 40 mikrog

Preparasjonssett til radioaktive legemidler

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: SomaKit TOC
Virkestoff: Edotreotid
Legemiddelform: Preparasjonssett til radioaktive legemidler
Styrke: 40 mikrog
Pakning: 1 sett
Hetteglass 1 ml
Hetteglass 40 mikrog
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V09IX09
Varenummer: -
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 08.12.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Advanced Accelerator Applications
MT-nummer: EU/1/16/1141/001
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 10754.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 13747.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -